Events
5th June 2020
Aachen: Sinn Day
12th June 2020
Schwetzingen:Sinn Day
19th June 2020
Oberhausen: Sinn Day
9th July 2020
Freiburg i.B.: Sinn Day
21st August 2020
Herford: Sinn Day
19th September 2020
Düsseldorf: Sinn Day
24th September 2020
Hamburg: Sinn Day
2nd October 2020
Darmstadt: Sinn Day
23rd October 2020
Bad Grönebach: Sinn Day
29th October 2020
Wolfenbüttel: Sinn Day
5th November 2020
Berlin: Sinn Day
12th November 2020
Kassel: Sinn Day
20th November 2020
Tecklenburg: Sinn Day
27th November 2020
Duisburg: Sinn Day
5th December 2020
Remscheid: Sinn Day
11th December 2020
Nürnberg: Sinn Day