Events

2nd December 2022
Aachen: Sinn Day

Juwelier Lauscher
Komphausbadstraße 8
52062 Aachen

Friday, 2nd December 2022, from 11.00 a.m. to 6.00 p.m..

We are pleased to welcome you.

20th October 2022
Singen: Sinn Day
21st May 2022
Wuppertal: Sinn Day
3rd June 2022
Herford: Sinn Day
9th June 2022
Tecklenburg: In-house exhibition
14th June 2022
Oberhausen: Sinn Day
22th September 2022
Hamburg: Sinn Day
13th October 2022
Wolfenbüttel: Sinn Day
3rd November 2022
Berlin: Sinn Day
09th November 2022
Freiburg i.B.: Sinn Day
11th November 2022
Nürnberg: Sinn Day
18th November 2022
Bad Grönebach: Sinn Day
25th November 2022
Duisburg: Sinn Day
26th November 2022
Düsseldorf: Sinn Day
3rd December 2022
Remscheid: Sinn Day